Fortell kunden din historie

  • Tekst og innhold
  • Foto og video
  • Strategi

Tekst, bilder og video på nettsider eller sosiale medier forteller din historie, enten du selger et produkt, holder kurs eller driver en reiselivsbedrift. Den historien må fortelle kunden hva ditt produkt kan bety av nytte, glede eller besparelse. Felles for alle er at du raskt må gi leseren eller kunden en ide om hva ditt budskap er. Det må du gjøre med tittelen, de første par linjene eller de første sekundene av videoen.

Fanger du ikke interessen på de få sekundene, blar de seg fort videre.

Kortfattet.no bistår med innholdsproduksjon, tekst, foto og video. Ta kontakt om du trenger hjelp med nettsider, sosiale medier, jobbsøknader, oversettelser eller språkvask.
Bak firmaet står Steinar Mæhlum med bred erfaring som journalist og kommunikasjonsrådgiver.
Klart språk gir resultater!
Språkrådet