Å skrive godt er nærmest umulig!

– men du kan bli veldig god til å redigere!

Jeg har aldri klart å skrive den perfekte teksten på første forsøk, og jeg tipper at du aldri kommer til å gjøre det heller. Men lærer du deg til å bare «begynne med begynnelsen» og skrive ut alle de avsnittene du tenker du skal ha med, uten krav til verken godt språk eller riktig rekkefølge, har du et godt utgangspunkt. Deretter begynner redigeringsjobben. Det er da du skaper den gode teksten!

Steg nummer en på veien mot en god tekst er å være nærmest totalt ukritisk til deg selv og bare starte et sted, gjerne med det du føler er begynnelsen, bakgrunnen eller årsaken til det du skal fortelle om.

Løft poenget til toppen

Når du begynner med starten og resonnerer seg gjennom en tekst på denne måten, kommer gjerne poenget mot slutten. Men når du redigerer teksten, må du sørge for at poenget kommer først. På samme måte kan du gjerne skrive tittel og ingress helt til slutt, fordi de kan sees på som en oppsummering av det du har skrevet. Og så plasserer du disse øverst når du redigerer.

Hvorfor må teksten redigeres?

Det er flere grunner til at du må redigere teksten. En av de er at du – som jeg – sannsynligvis sitter fast i noen litt ubevisste forestillinger om hvordan skriftlig norsk skal være.

Det vil du merke når du begynner å lese – gjerne høyt for deg selv – det du har skrevet. Vi skriver gjerne med høytidelig enn nødvendig, som for eksempel «når man bestiller» eller «det bes om». Sørg for å fjerne alle slike ulne ord. «Når DU bestiller, må DU huske på…» og «VI ber om…» tydeliggjør hvem du snakker til, og hvem du snakker på vegne av.

Rydd i fremmedord og lange setninger

Om dine kunder er privatpersoner eller bedrifter, har de samme kunnskapsnivå som deg? Er det smart å bruke ord som iterasjoner, Scrum, oksidering eller hovedstol (som ikke er en stol, men noe gjeldsgreier)?

Ble setningene vel lange? Hvis du leser høyt og må ta pustepause på et komma, ble de sannsynligvis det. For korte setninger gjør språket oppstyltet. Men for de fleste av oss er sannsynligheten langt større for at vi setter for få punktum, enn at vi setter for mange.

Struktur gir bedre oversikt

Struktur i teksten gjør det enklere å få oversikt. Det handler om å bruke avsnitt med jevne mellomrom, og det handler om å bruke mellomtitler. Gode mellomtitler forteller essensen av avsnittet som kommer under, slik at leseren raskt skaffer seg oversikt over hva teksten handler om.

Jeg er over snittet glad i kulepunkter. Kulepunkter gir bedre oversikt hvis du skal ramse opp eller rangere mer enn to ting.

Alternativet vil enten være:

  • en veldig lang setning
  • flere setninger som lyder omtrent likt
  • at du må bruke tid og mange ord på å variere språkbruken i disse setningene.

Prøv å ramse opp de tre alternativene over i en lang setning eller flere setninger, og så ser du om du synes kulepunktene eller setningene gir best oversikt😊